บริการของสำนักงาน

บริการของสำนักงาน

b2ap3_thumbnail_attorney_20190928-152709_1

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะ ตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

how-do-divorces-work-nowadays

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

คดีแพ่ง

กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ซื้อขาย ผิดสัญญา อุบัติเหตุ ละเมิด เรียกร้องค่าเสียหาย จำนอง คดีที่ดิน สินเชื่อ คดีบัตรเครดิต เดบิต บัตรต่างๆ เป็นต้น

criminal-lawyers-melbourne-1000

คดีอาญา

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย คดียาเสพติด คดีบุกรุก รับของโจร คดีเช็ค เป็นต้น

can-bang-thi-truong

คดีแรงงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน เรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม

why-need-family-lawyer

คดีครอบครัวและมรดก

กฎหมายสมรส หย่า ค่าเลี้ยงดู บุตรบุญธรรม พินัยกรรมต่างๆ การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์ การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

real-estate-agent-offer-hand-f-207905668-768x512

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney

รับรองสำเนาเอกสาร รับรองคำแปล รับรองลายมือชื่อ เอกสารบริษัท บริการนอกสถานที่. โดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney และนำเอกสารนั้นไปใช้ได้ทั่วโลก.

family-law-portal

งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

  1. สัญญาขาย
  2. สัญญาเช่า
  3. สัญญาจำนอง
  4. สัญญาโอนหุ้น
  5. สัญญาว่าจ้าง
  6. สัญญาการทำงาน
  7. สัญญาว่าจ้างแรงงาน
  8. สัญญานายหน้า
  9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือสัญญาข้อตกลงต่างๆ