ความสำคัญของทนายความ

ความสำคัญของทนายความ
กรกฎาคม 14, 2022 mainadmin

ทนายความนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม   สามารถส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง บทบาทและงานในหน้าที่ของทนายความ นั้นจะมีตั้งแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาหรือกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น การให้คำปรึกษาแก่ตัวความ การเตรียม การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี โดยทนายความจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ ดังนี้

(๑) ขั้นก่อนการพิจารณาคดี ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมคดี โดยเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเตรียมการ ในการฟ้องร้องคดีหรือต่อสู้คดี เช่น การเตรียมการด้านพยานหลักฐาน การจัดทำเอกสารต่างๆ

(๒) ข้้นพิจารณาคดี เป็นขั้นตอนการนำสืบพยานหลักฐาน       นำพยานหลักฐานเสนอต่อศาลเพื่อการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและตัดสินคดีต่อไป

(๓) ขั้นหลังการพิจารณาคดี ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหลังจากมีการตัดสินคดีแล้ว    หลังจากนั้นทนายความก็อาจมีหน้าที่ ในการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับคดีต่อไป

ในขั้นพิจารณาคดีนั้น เป็นขั้นตอนที่ทนายความจะต้องทำหน้าที่  นำเสนอพยานหลักฐานเข้าสืบต่อสู้หักล้างเพื่อผลแพ้ชนะทางคดี โดยใช้วิธี “การถามความ”

ความรู้ที่เกี่ยวกับการถามความ ได้แก่  กฎหมาย  วิชาข้อเท็จจริง  จิตวิทยา  วาทศิลป์และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ คดีนั้นๆ

ในคดีอาญา  โจทก์จะต้องนำสืบให้ปราศจากสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริง    แต่ในคดีแพ่ง ศาลต้องดูพยานหลักฐานของทุกฝ่ายและพิจารณาว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้น เจือสมหนักไปข้างใด   แม้ว่าไม่ถึงปราศจากข้อสงสัย ศาลก็ยังชี้ขาดให้ฝ่ายนั้นชนะคดีได้

เมื่อลักษณะการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญาแตกต่างกันเช่นนี้     ก็ย่อมจะมีผลต่อการถามความ เป้าหมายหรือความเน้นหนักในการถามความและการนำสืบพยานหลักฐานจะไม่เหมือนกัน

หากเป็นโจทก์ในคดีอาญาก็ต้องถามความหรือนำสืบพยานหลักฐานให้มีน้ำหนักมั่นคงแน่นแฟ้น หากเป็นจำเลยก็ต้องพยายามถามความให้เกิดความแตกต่าง พยานหลักฐานเป็นที่สงสัย ตีพยานโจทก์ให้แตก ทำให้มีน้ำหนักความน่าเชื่อ ถือน้อยลง   เพราะเพียงพยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัยก็ยกฟ้องแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานจำเลย

ส่วนคดีแพ่งเป้าหมายในการถามความ จำเป็นต้องพิสูจน์ให้พยานหลักฐานฝ่ายตนมีน้ำหนักดีกว่าฝ่ายตรงข้าม เพราะ ฝ่ายใดมีน้ำหนักดีกว่าก็จะเป็นฝ่ายขนะคดีไป

 

ผู้เรียบเรียง ภราดร โรจนเดชานนท์

ด.ร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง, ศิลปการถามความ, ๒๕๖๑

ภาพประกอบ shutterstock

 

 

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*